ONLINE STORE VOOR VITAMINE EN SUPPLEMENTEN

OVER


“Gezondheid en zorg verlenen zijn mijn grote passies. Vanaf het begin van mijn loopbaan ben ik geïnteresseerd in gezondheid en hoe mensen daar op verschillende manieren invulling aan geven. Als therapeut kijk ik vanuit een holistisch kader, met oog voor de mens achter de klacht en het vermogen om de eigen gezondheid positief te beïnvloeden. Ik ontdekte de meerwaarde van multidisciplinair behandelen al snel. Waar nodig combineer ik mijn eigen vaardigheden zo optimaal mogelijk met die van andere therapeuten, met als hoofddoel betere zorg voor de cliënt.

De nadruk van mijn behandelingen ligt altijd op een functionele benadering en het vinden van de ware oorzaak van de klacht en de verstoring van het evenwicht.

Inmiddels ben ik 19 jaar werkzaam als fysiotherapeut in uiteenlopende richtingen: van regulier en sportfysiotherapie, tot orthomoleculaire fysiotherapie en psychosomatiek. Vanaf de start van mijn loopbaan heb ik mij verdiept in meer dan het vak alleen. Houding en prestatie, voeding en supplementen, de innerlijke mens, omgang met stress en zingeving; het zijn activiteiten die mij hebben verrijkt en waarmee ik mijn cliënten heb kunnen verrijken.”

Ernst den Hertog / founder / fysiotherapeut / orthomoleculair therapeut / health coach